จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานที่ท่องเที่ยวจ.ตรัง

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี


อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี               อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรังทางไปจังหวัดพัทลุง ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้ที่เดินทาง ไปถึงจังหวัดตรังทุกคน มักแวะไปทำ-ความเคารพ อนุสาวรีย์ของท่าน บริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้ง ตำหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็น สวนสาธารณะอันร่มรื่น เวลาเย็น ๆ มีประชาชนไปพักผ่อน เป็นจำนวนมาก พระยารัษฎาฯ ได้สร้างและทำนุ บำรุงความเจริญแก่จังหวัดตรังไว้มาก เช่น ด้านคมนาคมใน-จังหวัดตรัง ด้านเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษา การปกครอง นโยบายรักษาความสงบและการสาธารณสุข ฯลฯ และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้กระพังสุรินทร์              กระพังสุรินทร์ เป็นสระน้ำธรรมชาติกว้างประมาณ 50 ไร่ มีปลาเลี้ยงสวยงาม ต่างสีต่างพันธุ์และมีบัวสีในบริเวณสระ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมไปสู่ศาลากลางน้ำที่สร้างไว้อย่างสวย งามเชื่อมถึงกันทั้ง 3 ศาลารอบ ๆ บริเวณได้รับการแต่งเป็น สวนสวยงาม มีสวนสัตว์และภัตตาคาร ร้านอาหารใต้ร่มไม้ ไว้บริการแก่ ผู้เข้าไปเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนยามเย็น เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐฯ เท่าใดนักน้ำตกไพรสวรรค์ น้ำตกไพรสวรรค์ เดินทางไปตามเส้นทางโค้งถนนคด-ทุ่งยาว ประมาณ 24 กิโลเมตรตรงข้ามปากทางเข้าหมู่บ้านห้วยสอ มีทางแยกเลี้ยวซ้ายตามทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางประกอบด้วยชั้นย่อย ๆ 7 ชั้นซึ่งมี ความสวยงามแตกต่างกันออกไป
น้ำตกไพรสวรรค์ น้ำตกไพรสวรรค์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม               มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตะวันตก ซึ่ง ยาวถึง 20กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดสั้น หาดยาว หาดหยงหลิง หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม สถานที่ท่องเที่ยว เหล่านี้รถยนต์สามารถเข้าถึงได้สะดวก ยกเว้นถ้ำเจ้าไหม ที่ต้องนั่งเรือไปตามคลองเจ้าไหมอีก 15 นาที นอกจากนี้ยังมีเกาะในเขตอุทยานฯ จำนวน 9 เกาะ ได้แก่ เกาะเมง เกาะปลิง เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะมุก เกาะกระดาน และเกาะเจ้าไหม เป็นต้น อุทยาน-แห่งชาติหาดเจ้าไหม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 144,300 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2524
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

             ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่หาดฉางหลาง เดินทางไปตามทางสายตรัง-สิเกา ก่อนถึงอำเภอสิเกาแยก เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางสู่หาดปากเมง เป็นถนนลาดยาง ตลอดสาย ระยะทาง 40 กิโลเมตร จากหาดปากเมง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบชายหาดอีก 7 กิโลเมตร ถึงหาดฉางหลาง บริเวณที่ทำการมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ำไว้บริการ และจัดเตรียมสถานที่กางเต้นท์ไว้ สำหรับผู้ต้องการพักแรม รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5790529, 5794842เกาะมุกและถ้ำมรกต               สำหรับผู้ท่องทะเลเมืองตรัง เกาะมุกเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ลักษณะของเกาะ ส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงตระหง่าน หันหน้าออกสู่ ทะเลใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้านชาวประมงจะอยู่- ทางฝั่งตะวันออกของตัวเกาะซึ่งหันหน้าเข้าแผ่นดินใหญ่ หน้าผาโขดหินสูงเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่นและ ได้ซุกซ่อนถ้ำมรกต หรือถ้ำน้ำซึ่งมีความงดงาม ตระการตาได้อย่างมิดชิด ถ้ำมรกตนี้จะเข้าออกได้เฉพาะ ช่วงน้ำลงเท่านั้น โดยปากถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ พ้นปากถ้ำเข้าไปเป็น เส้นทางคดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 เมตร เมื่อพ้น ปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นหาด ทรายขาวสะอาด ล้อมรอบด้วย หน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคา และผนังแต่ง แต้มด้วยลายเขียวของใบไม้ โพรงที่ลอดเข้าถ้ำมรกตจะ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเกาะ การเดินทางไปเกาะมุกนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการนำเที่ยวของ บริษัททัวร์ในตัวเมืองตรัง หรือบริการของรีสอร์ทบน เกาะไหงและเกาะกระดาน ถ้าเดินทางไปเอง เริ่มต้นจากท่าส้ม (ฝั่งตรงข้ามท่าเรือกันตัง) โดยจะมีรถโดยสาร ไปท่าเรือควนตุ้งกู เวลาบ่ายโมง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากท่าเรือควนตุ้งกูนั่งเรือไปอีกประมาณ 30 นาทีก็ถึงตัวเกาะเกาะกระดาน              เป็นเกาะที่สวยเกาะหนึ่ง ของจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ ซึ่ง 5 ใน 6 ส่วนของเกาะนี้อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่เหลือเป็นสวนยางและสวนมะพร้าวของเอกชน
เกาะมุกและถ้ำมรกต
เกาะมุกและถ้ำมรกต
เกาะกระดาน
เกาะกระดาน

รวมทั้งร้านอาหารและที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยว จุดเด่นของเกาะกระดาน คือ ชายหาดที่มีทรายขาว ละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่ง และมีฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างสวยงาม สำ-หรับผู้นิยมการโต้คลื่น ด้านหลัง เกาะมีอ่าวเล็ก ๆ มีคลื่นลูกโต ๆ สาดม้วนเข้าหาหาดเป็นละลอก ๆ เหมาะสำหรับเล่นกระดานโต้คลื่น เกาะกระดาน อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมุก และเกาะลิบงโดย ใช้เวลาเดินทางจากปากเมง ประ-มาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ปัจจุบันมีที่พักชื่อกระดาน ไอแลนด์ รีสอร์ท ติดต่อกรุงเทพฯ โทร. 3920635, 3816422 โทรสาร 3911315 หรือสำนักงานที่ จังหวัดตรัง ข้างสถานีรถไฟ อำเภอเมือง โทร. (075) 211391 มีบริการนำเที่ยว รวมค่าเรือ ค่าอาหารและที่พัก 2 คืน 3 วัน ราคา 2,600 บาทต่อคน, 1 คืน 2 วัน ราคา 1,300 บาทต่อคนฤดูท่องเที่ยวอยู่ในช่วง เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา               อยู่ในท้องที่ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 308,987 ไร่ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ ฯลฯ การเดินทางวิธีที่สะดวกที่สุด คือ เช่าเรือจากท่าเรือ ปากบารา จังหวัดสตูล หรือหากต้องการเดินทาง จากจังหวัดตรัง สามารถเช่าเรือ ได้ที่ท่าเรือกันตัง ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน ผู้ต้องการพักแรม ทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต้นท์ไว้ให้ โดยนักท่องเที่ยวต้องนำเต้นท์ไปเอง ติดต่อขอ รายละเอียด ได้ที่ กองอุทยาน- แห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5790529

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น