จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานที่ท่องเที่ยวจ.เลย


เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
ข้อมูล
จังหวัด เลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปก คลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้
เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๑,๔๒ ๔ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัด ชายแดนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขงในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในอดีตนั้นเป็นเพียง ชุมชนเล็กๆของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว กิ่งอำเภอเอราวัณ และกิ่งอำเภอหนองหิน
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพิษณุโลก
ระยะทางจากตัวเมืองเลยไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ 
อำเภอวังสะพุง ๒๒ กิโลเมตร
อำเภอนาด้วง ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอท่าลี่ ๔๖ กิโลเมตร
อำเภอเชียงคาน ๔๘ กิโลเมตร
อำเภอภูเรือ ๔๙ กิโลเมตร
อำเภอภูหลวง ๕๐ กิโลเมตร
อำเภอภูกระดึง ๗๔ กิโลเมตร
อำเภอด่านซ้าย ๘๒ กิโลเมตร
อำเภอปากชม ๙๒ กิโลเมตร
อำเภอผาขาว ๑๑๒ กิโลเมตร
อำเภอนาแห้ว ๑๑๗ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเอราวัณ ๔๒ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอหนองหิน ๕๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดเลยไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
เพชรบูรณ์ ๒๒๕ กิโลเมตร
หนองบัวลำภู ๒๓๑ กิโลเมตร
ขอนแก่น๒๔๐กิโลเมตร 
การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ผ่านตัวเมืองสระบุรี จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑ ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง หรือ จากจังหวัดสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง ๕๓๖ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒ ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๑ เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอ ภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลย รวมระยะทาง ๕๔๐ กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ โทร. ๐ ๒ ๙๓๖ ๒๘๔๑-๘, ๐ ๒ ๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ www . transport . co . th นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัดกรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๔๒ สาขาเลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๒๐๔๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพ ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๘๔๒ สาขาเลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๒๒๘๕ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๒๓๐ สาขาอำเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๓๘๖ สาขาอำเภอด่านซ้าย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๙๐๘
รถไฟ จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาลงที่สถานีรถไฟอุดรธานีและต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดตารางรถไฟเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการ เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒ ๒๓๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒ ๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www . railway.co.th หรือ สถานีรถไฟอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๖๑
เครื่องบิน บริษัท แอร์อันดามัน จำกัด มีบริการเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเลย สอบถามตารางการบินได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๙ ๙๕๕๕-๙ และจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๓๕๕ www.airamdaman.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น